024-33474815
info@mftzanjan.com

دپارتمان توسعه توانمندی های شخصی

 این دپارتمان با تکیه بر علوم روان‌شناسی و مدیریتی، سعی بر آموزش و پرورش افراد، جهت کسب مهارت‌های نرم و افزایش هوش هیجانی دارد.چرا که طبق آخرین تحقیقات در دانشگاه هاروارد، نقش مهارت های نرم در موفقیت افراد 85% بوده و فقط 15% مرتبط به داشتن مهارت های سخت است.

این دپارتمان بر آموزش مهارت‌هایی از جمله کشف ارزش‌های فردی و سازمانی، کشف توانمندی‌های شخصی، افزایش عزت نفس و اعتماد به نفس، بکارگیری مهارت‌های ارتباطی در روابط میان‌ فردی، نحوه تفکر تحلیلی و انتقادی در جهت حل مسائل زندگی، تصمیم‌ گیری صحیح، توانایی مدیریت افکار و احساسات، تکنیک‌های مدیریت افراد و کار گروهی، شناخت شخصیت خود و دیگران، کنترل تکانه‌ها و مهارت‌های نرم دیگر متمرکز است.

 

 

توسعه توانمندی شخصی نمایش دوره ها
نام دوره
شهریه
مدت دوره
پیش نیاز
بیشتر

موردی یافت نشد