024-33474815
info@mftzanjan.com

ICDL LEVEL II

513,000 تومان
63 ساعت

icdl-level-ii-2018-06-28-02.pdf

_

در عصر حاضر، زندگی بدون استفاده از فناوری، تکنولوژی و ارتباطات کیفیت مطلوبی ندارد و حتی در مواردی غیرممکن است. همه جا صحبت از فناوری هایی است که کیفیت زندگی انسان ها را بهبود بخشیده و همچنین باعث رونق کسب و کار شده اند. تعدادی از این موارد که شامل: شبکه اینترنت، ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT)، هوش مصنوعی (AI)، اینترنت اشیا (IoT)، شهر الکترونیک و شهر هوشمند و... هستند، به دلیل اهمیت فراوان و استفاده روزمره، لازم است که در هر سنی که هستیم با این فناوری ها آشنا شویم تا بتوانیم زندگی راحتی را تجربه کنیم.

تاریخ شروع
روز و ساعت
تخفیف
ثبت نام
00/04/01
یکشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 11:30-13:30
0 تومان