024-33474815
info@mftzanjan.com

گروه طراحی چرم

در کلاس چرم دوزی ساخت الگوها و نحوه دوخت انواع کیف پول مردانه و زنانه ،کیف دوشی،جا کارتی و … را آموزش می بینید .

هدف از تدریس و متد کاری،فراگیری الگوکشی و تکنیک های دوخت می باشد، تا هنرجو توانایی الگوکشی کیف حتی از روی عکس را داشته و بتواند انواع مدل ها را به راحتی و با تکنیک های مربوطه بدوزد.

نام دوره
شهریه
مدت دوره
پیش نیاز
بیشتر