024-33474815
info@mftzanjan.com

گروه ریاضی و آمار

علم آمار با کلی اعداد و ارقام شکل گرفته است و با شمارش ، مقایسه رابطه و تاثیر سرو کاردارد.

آمار یک دانش کاربردی مبانی ریاضی در جمع آوری ، تجزیه و تحلیل اطلاعات عددی میباشد و قبل از ورود به این رشته باید در علم ریاضی قوی باشید و نیز بتوانید از رایانه به شکل کاملا مطلوبی بهره بگیرید.

با توجه به اینکه استفاده از نرم افزار ها در آمار گسترش یافته است کلیه علاقه مندان به رایانه میتوانند در این رشته کاملا موفق عمل نمایند. اولین چیزی که در این رشته نقش مهمی دارد خلاقیت و نوآوری است. پس قطعا افراد کنجکاو بهترین گزینه در انتخاب این رشته میباشند، چون با استفاده از روش های آمار در موارد  مختلف میتوانند حقایقی را اثبات یا رد نمایند.

به طور کلی افراد علاقه مند به ریاضی ، کنجکاو، پیگیرو طرفدار محاسبات با رایانه و بازی های ریاضی در این رشته موفق تر خواهند بود.

 

نام دوره
شهریه
مدت دوره
پیش نیاز
بیشتر