024-33474815
info@mftzanjan.com

گروه هتلداری

( هتلداری ): با فراوان شدن هتل ها و گسترش روزافزون این صنعت ، نیاز به افرادی متخصص در این زمینه بیش از پیش احساس می شود و در نتیجه رشته هتلداری به عنوان تخصص مورد توجه قرار گرفته است . این رشته در ایران نیز جزو پر طرفدارترین و محبوب ترین رشته ها است که با عنوان مدیریت هتلداری آموزش داده می شود.

از این رو مجتمع فنی تهران – زنجان این دوره را تعریف نموده است. با پیشرفت گردشگری و افزایش سفر در دنیا می توان به این نتیجه رسید که رشته هتلداری نیز باید افراد آموزش دیده را به بازار گردشگری روانه کند که با آداب و رسوم، زبان، فرهنگ و رفتارهای خاص مردم دنیا آشنا باشند.

مدیریت هتلداری رشته‌ای کاربردی است که فراگیران در آن با مشخصات انواع مؤسسات پذیرایی ، انواع سرویس دهی در هتل ها، اصول و روابط در هتل ها ، طبقه بندی مدیریت قسمت های مختلف هتل و بهداشت کار و ایمنی در محیط آشپزخانه مؤسسات پذیرایی و به طور کلی اداره و مدیریت مناسب یک هتل، رستوران و … آشنا می‌شوند.

نام دوره
شهریه
مدت دوره
پیش نیاز
بیشتر