024-33474815
info@mftzanjan.com

گروه آشپزی

در یک تعریف جامع، آشپزی یک هنر، فناوری و مهارت برای فراهم آوردن غذا، با استفاده از گرما یا بدون آن می‌باشد .

در این دپارتمان دوره های متنوعی وجود دارد که علاقه مندان می توانند شرکت کنند و مدارک برایشان صادر  شود.

نام دوره
شهریه
مدت دوره
پیش نیاز
بیشتر