024-33474815
info@mftzanjan.com

گروه سینمای دیجیتال

در راستای چشم انداز دپارتمان و با رویکردی نو به دنیای هزاره سوم و نگاه جدی به فناوری روز دیجیتال ، اقدام به آموزش دوره های مرتبط به سینما مانند عکاسی ، تصویر برداری ، انیمیشن سازی و صدا گذاری و دروس جلوه های ویژه سینمایی را در جهت ارتقای دانش و بالا بردن سطح دانش سینمایی و تلویزیون کرده است. توسعه آموزش های نوین فیلم سازی مطابق با استانداردهای جهانی ، کاربردی بودن دوره های آموزشی این دپارتمان نیروهای متخصص و کارآمد ، از اهداف دپارتمان است.

نام دوره
شهریه
مدت دوره
پیش نیاز
بیشتر
2,000,000 تومان
110 ساعت
_
1,360,000 تومان
48 ساعت
_