09044157458
info@mftzanjan.com

گروه طراحی داخلی

این رشته در دنیا بعنوان پرطرفدارترین رشته زیر شاخه معماری در دنیا محسوب می شود و سهم اشتغال بسیاری از جامعه حرفه ای را به خود اختصاص داده است .

هدف ما در طراحی این دوره ایجاد شغل برای فراگیران است ، از این رو تمامی سرفصلهای ارائه شده براساس دانش روز دنیا و نیاز جامعه حرفه ای در خصوص معماری داخلی می باشد .

نام دوره
شهریه
مدت دوره
پیش نیاز
بیشتر