024-33474815
info@mftzanjan.com

دپارتمان زبان

یادتان می­‌آید که زمانی نه چندان دور در بانک­‌ها هنگام نوشتن فیش بعضا کسانی که سواد نداشتند، به ما مراجعه می­‌کردند و می­‌گفتند بی‌زحمت این فیش را برای من هم پر کنید. آن­‌ها سواد خواندن و نوشتن فارسی را نداشتند. زمانی نه چندان دور، بلکه خیلی نزدیک در راه است که در آن کسی که انگلیسی نداند بی­‌سواد محسوب می­‌شود. درست مثل همان کسی که در بانک به ما مراجعه می­کرد. این زمان خیلی نزدیک­تر از آن است که فکر می­‌کنید. شاید در این پنج سال آینده.

مجتمع فنی تهران نمایندگی زنجان در نظر دارد با آموزش زبان انگلیسی، ترکی استانبولی و زبان فرانسه نیاز امروزه جامعه را برطرف سازد.

زبان انگلیسی نمایش دوره ها
نام دوره
شهریه
مدت دوره
پیش نیاز
بیشتر
438,000 تومان
30 ساعت
_
250,000 تومان
42 ساعت
_
2,208,000 تومان
240 ساعت
_
2,442,000 تومان
240 ساعت
_
175,000 تومان
42 ساعت
_
175,000 تومان
42 ساعت
_
ترکی استانبولی نمایش دوره ها
نام دوره
شهریه
مدت دوره
پیش نیاز
بیشتر
195,000 تومان
30 ساعت
_
زبان فرانسه نمایش دوره ها
نام دوره
شهریه
مدت دوره
پیش نیاز
بیشتر
274,000 تومان
30 ساعت
_