09044157458
info@mftzanjan.com

ICDL LEVEL I

8,910,000 ریال
68 ساعت

icdl-level-i-2018-06-28-35.pdf

_

در عصر حاضر، زندگی بدون استفاده از فناوری، تکنولوژی و ارتباطات کیفیت مطلوبی ندارد و حتی در مواردی غیرممکن است. همه جا صحبت از فناوری هایی است که کیفیت زندگی انسان ها را بهبود بخشیده و همچنین باعث رونق کسب و کار شده اند. تعدادی از این موارد که شامل: شبکه اینترنت، ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT)، هوش مصنوعی (AI)، اینترنت اشیا (IoT)، شهر الکترونیک و شهر هوشمند و... هستند، به دلیل اهمیت فراوان و استفاده روزمره، لازم است که در هر سنی که هستیم با این فناوری ها آشنا شویم تا بتوانیم زندگی راحتی را تجربه کنیم.

تاریخ شروع
روز و ساعت
تخفیف
ثبت نام
01/02/31
یکشنبه ها و سه شنبه ها ساعت 17:00-19:00
0 ریال
01/04/04
یکشنبه ها و سه شنبه ها ساعت 17:00-19:00
0 ریال
01/04/24
شنبه ها و دو شنبه ها ساعت 15:30-17:00
0 ریال
01/07/30
یکشنبه ها و سه شنبه ها ساعت 17:00-19:00
0 ریال